Bunkertoren in Eindhoven

Na een lang en positieve engineerings- en onderhandelingstraject hebben wij gisteren de opdracht verworven voor de droge afbouw van de Bunkertoren in Eindhoven. In deze 100 meter hoge woontoren welke zich dan mag scharen onder hoogste torens van Eindhoven worden in totaal 210 huur- en of koopappartementen gerealiseerd. Op de begane grond zal een grand café met een bvo van 900 m2 worden gehuisvest. Voorts is er ruimte gereserveerd voor een kleine 3000 m2 aan bedrijfsruimten wat ten goede zal komen aan locale bedrijven die zich willen settelen in Eindhoven. De ruwbouw is reeds in volle gang, de afbouw werkzaamheden zullen in Januari 2021 aanvangen. Inmiddels hebben wij, niet in de laatste plaats door verkregen opdrachten van diverse mooie projecten welke in 2021 worden uitgevoerd, al een flinke stap gezet voor onze geprognosticeerde omzet volume van 2021.

bunkertoren2