Status nieuwe pand

 

Op het straatwerk en de buiteninrichting na zijn de werkzaamheden aan de buitenzijde gereed. Op dit moment wordt er intensief gewerkt aan de binnenafbouw. De metal stud wanden zijn gemonteerd en afgewerkt. De opvolgende bewerkingen zoals de montage van de glaswanden, het aanbrengen van de finale wandafwerking, de vloerafwerking en de plafonds komen de komende periode aan bod. De voorbereidingen van het interieurwerk zoals de balie en de kastenwand bij de receptie zijn ook in volle gang. Kortom, we lopen op schema en zullen u de komende periode op de hoogte houden van de vorderingen.